Adi Škaljić, član Općinskog odbora Naše stranke Novi Grad, podnijet će inicijativu Općinskom vijeću za uvođenje podsticaja za inovacije u proizvodnom procesu koje bi Općina dodjeljivala privatnim preduzećima i obrtima.
„Ekonomski razvoj bez inovacija i jačanja produktivnosti postao je nemoguć. Privatna preduzeća u sistemima nepovoljnim za poduzetništvo moraju se osloniti na vlastitu kreativnost i stvaranje inovacija. Kreativnost i inovatorstvo su osnova za postizanje prednosti na tržištu ili, u najmanju ruku, održavanja koraka sa konkurencijom. Smatram da bi se postigao veći ekonomski rast i razvoj kad bi Općina davala poticaje za inovativne proizvode i prakse. Kroz takav program razvijala bi se i društvena svijest o dugoročnoj vrijednosti istraživanja, razvoja znanja i vještina, kreiranja novih praksi i inovatorstva. Uspostavu sistema valorizacije aplikanata na ovaj program trebalo bi uraditi u saradnji sa Asocijacijom inovatora BiH“, rekao je Škaljić.