Naša stranka | Socijal-liberalna stranka u BiH

NAŠA STRANKA

Našim djelovanjem želimo vratiti dostojanstvo i socijalnu sigurnost u Bosni i Hercegovini. Socijal-liberalna stranka, članica evropskih liberala (ALDE).

Novosti

Pročitajte neke od posljednjih vijesti

O NAMA.

Naša stranka je socijal-liberalna politička organizacija formirana 2008. godine.

Naša stranka članica je Savjeta Alijanse liberala i demokrata Evrope (ALDE). Radi se o evropskoj porodici socijal-liberalnih i liberalnih političkih stranaka koja ima svoje zastupnike u Europarlamentu.

Naša stranka se zalaže za Bosnu i Hercegovinu u kojoj su na svakom njenom pedlju ravnopravni svi njeni građani. Za Bosnu i Hercegovinu članicu Evropske unije i NATO saveza.

Naši
zastupnici i zastupnice

Izvršna vlast

Naši
vijećnici i vijećnice

Naše politike

Za ravnopravnu zastupljenost!

NAŠI MLADI.

Naši mladi približavaju politike Naše stranke mladima u BiH,
ali i potrebe mladih Našoj stranci.

Kontaktirajte nas

Branilaca Sarajeva 5,
Sarajevo, BiH

Telefon: +387 33 408 888
Fax: +387 33 408 881