“Izvještaj Ženske mreže Bosne i Hercegovine o monitoringu izbora 2014. godine ukazuje na ozbiljne probleme u osiguranju zastupljenosti žena u izvršnoj vlasti, te smatramo da sve stranke koje će formirati vlast moraju osigurati adekvatnu zastupljenost žena na svim nivoima i strukturama upravljanja. Naša stranka će na problem nezastupljenosti žena u vlasti odgovoriti konkretnim aktivnostima kojima će se promovirati žene-kandidatkinje, te daljim unapređenjem zastupljenosti žena u svim organima stranke,” rekla je Arijana Aganović.

Na lokalnoj razini, Naša stranka bilježi 46% zastupljenosti žena u općinskim vijećima. U okviru priprema za lokalne izbore 2016, Naša stranka je pokrenula niz aktivnosti s ciljem podizanja kapaciteta žena za učešće na izborima, te njihovom profiliranju kod birača i u javnosti, kako bi se dodatno povećao broj izabranih žena-zastupnica. U narednom periodu prijedlog ove inicijative će se uputiti na mišljenje zastupnicima i zastupnicama, vijećnicima i vijećnicama, te članovima i članicama regionalnih/općinskih odbora Naše stranke.