1. Komuniciranje o koronavirusu se mora centralizovati u cilju suzbijanja lažnih i pogrešnih informacija, uvođenjem svakodnevnih redovnih press konferencija kriznih štabova na kojima se izvještava o razvoju događaja. Aplikaciju koja prati broj oboljelih u KS proširiti za ažurirane podatke o broju testiranih, kao i broju onih koji su uspješno izliječeni.
2. Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo i menadžment TVSA da postupi u skladu sa preporukama Regulatorne agencije za komunikacije u BiH od 17. 3. 2020. godine te da u stanju vanredne situacije, odnosno stanju prirodne ili druge nesreće koja je proglašena povodom pandemije koronavirusa, informacije objavljuju u formatu pristupačnom osobama s oštećenjem sluha na način da se osigura tumačenje na znakovni jezik.
3. U programsku shemu TVSA uvesti svakodnevne dokumentarne emisije – priloge posvećene očuvanju mentalnog zdravlja, sa stručnim licima koja mogu pružiti savjete našim sugrađanima kako što lakše prebroditi poteškoće izazvane pandemijom. Otvoriti više besplatnih telefonskih linija za pomoć od strane stručnih lica.
4. Pod hitno sprovesti kaznene mjere za osobe koje izbjegavaju poštivanje odredbi samoizolacije i drugih odluka nadležnih institucija. Intenzivirati inspekcijske kontrole lica kojima je dodijeljeno rješenje o samoizolaciji.
5. Osigurati adekvatnu zaštitnu opremu i dezinfekciona sredstva licima zaposlenim u trgovinama, preduzećima, institucijama i ustanovama koje su izložene najvećem riziku infekcije na radnom mjestu. Vlada u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KS treba u što kraćem roku utvrditi potrebna sredstva, dobavljače i način finansiranja. (Napomena: svjedoci smo da i danas uposlenici pojedinih kantonalnih javnih preduzeća /Rad, Park/ rade bez ikakve zaštitne opreme!).
6. Revidirati dosadašnje mjere, posebno u kontekstu socijalne osjetljivosti. Takođe, mjera koja se odnosi na vanredni prevoz radnika u određenim sektorima potpuno zanemaruje trgovce i trgovkinje, koji vrijedno rade u teškim uslovima, za male plaće, a pri obustavi javnog prevoza su primorani koristiti usluge taksi vozila.
7. Revidirati odluku o satnici parkinga bez naplate, usljed ukidanja javnog prevoza (do 17h).
8. Uspostaviti svakodnevno ažuriranje i objavljivanje sklopljenih ugovora javnih nabavki.
9. Proizvođačima zaštitne opreme (maske, rukavice, viziri, dijelovi za respiratore) i dezinfekcionih sredstava treba obezbijediti njihov rad u tri smjene i finansijski ih podržati (finansirati direktno nabavku potrebnih sirovina za bitno povećanje obima proizvodnje, plaćanje dodatnog rada, oslobađanje plaćanja režijskih troškova u periodu trajanja pandemije i slično). Entitetska i kantonalna ministarstva privrede trebaju definisati ove aktivnosti u što kraćem roku i izdvojiti potrebna sredstva za ove namjene te uraditi sve za stalnu opskrbu tržišta navedenim sredstvima.
10. U konsultaciji sa Udruženjem poslodavaca i Obrtničkom komorom objaviti javni poziv svim firmama, malim i srednjim preduzećima, obrtnicima i kreativcima koji imaju mogućnosti da se jave za izradu bilo zaštitnih maski, vizira i sl., te nekih drugih rješenja za zaštitu i staviti ih u funkciju za potrebe zaštite svih lica u Kantonu Sarajevo zaposlenih u trgovinama, preduzećima, institucijama i ustanovama koje su izložene najvećem riziku infekcije na radnom mjestu uz obezbjeđenje neophodnih sredstava za rad.
11. Vlada u saradnji sa ZZO KS treba napraviti akcioni plan za nastavak stabilnog uvoza svih zaštitnih sredstava koja se uvoze. 
12. Vlada i Ministarstvo zdravstva KS trebaju u što kraćem roku napraviti procjenu potrebnog broja respiratora, CT aparata i testova za koronavirus, napraviti plan njihove nabavke, obezbijediti finansijska sredstva za ovu namjenu i pokrenuti potrebne postupke nabavke.
13. Planirati preraspodjelu budžetskih stavki unutar Ministarstva privrede, s fokusom na spašavanje postojećih radnih mjesta u realnom sektoru i poticaj domaćim proizvođačima u sektorima potrebnim za prevazilaženje krize nastale koronavirusom.
14. Planirati moratorij na plaćanje komunalnih usluga i hitnu izmjenu zakona o komunalnim djelatnostima, u cilju izmjene sistema naplate odvoza smeća privrednim subjektima (po količini smeća koja se odvozi, a ne po kvadraturi prostora na kojem se subjekt nalazi).
15. Oslobađanje radnih obaveza jednog roditelja djece do 11 godina, ukoliko su oboje roditelja u radnom odnosu.
16. Ministarstva finansija u cilju osiguranja likvidnosti i sprečavanja bankrota velikog broja malih i srednjih preduzeća trebaju obezbijediti odgodu plaćanja poreza, PDV-a i doprinosa najmanje šest mjeseci, kao i smanjivanje poreskog paušala za 50% svim preduzećima iz sektora koji su direktno pogođeni, a to su turizam, hotelijerstvo, ugostiteljstvo, uslužne djelatnosti i transport, a ako se proširi epidemija u obzir uzeti i druge sektore. Odgoda plaćanja najamnina prostora svim sektorima koji nemaju mogućnost rada. Odgađanje naplate komunalnih taksi i drugih parafiskalnih nameta za ugrožene sektore.
17. U saradnji sa komercijalnim bankama mora se obezbijediti sufinansiranje ili odgoda otplate kredita za srednja i mala preduzeća kao i za pojedince koji ostaju bez posla. Kantoni i entiteti će se obavezati na subvencioniranje plaćanja kamate i nakon perioda odgode za sva mala i srednja preduzeća iz pogođenih sektora.
18. Entiteti i kantoni u saradnji s komercijalnim bankama moraju obezbijediti dodatna i povoljna kreditna sredstva za mala i srednja preduzeća i preduzeća iz ugroženih sektora u cilju smanjivanja otpuštanja radnika, odnosno bankrota preduzeća.
19. Dozvoliti svim poslovnim subjektima koji imaju tu mogućnost prebacivanje na sistem rada od kuće ili rad u smjenama (kako bi se reducirao broj radnika koji su u isto vrijeme na radnom mjestu).
20. Svima koji bi ostali bez posla u potencijalnom razvoju epidemije u BiH obezbijediti odgodu plaćanja kućnih režija kao i osnovnu finansijsku podršku za osnovne životne potrebe.
21. Svi građani KS moraju imati punu zdravstvenu zaštitu u ovom periodu
22. Vlada KS mora osigurati kontinuirano postojanje adekvatnog nivoa robnih rezervi.

Klub zastupnika Naše stranke
Skupština Kantona Sarajevo