Na redovnoj sjednici Savjeta za zdravstvo Naše stranke usaglašeni su okvirni stavovi Naše stranke po pitanju reforme u oblasti zdravstva te koracima ka izradi politike NS-a “Za zdravije zdravstvo”.

“Radimo na prijedlogu izradu novog pristupa esencijalnim listama lijekova. Također, ponudit ćemo alternativni prijedlog osnovnog paketa zdravstvenih prava u Federaciji. Naša stranka će imati jasnu politiku o zdravstvu na izborima 2018. godine, smatramo da je veoma važno da u diskusiji o tome – koji su problemi zdravstva, opozicija nije samo kritičar već nosilac alternativnih politika”, poručila je Jasmina Mršo iz Savjeta za zdravstvo.

“Vrijeme je za razgovor o usmjerenju Naše stranke po pitanju izjednačavanja statusa privatnog i javnog sektora u zdravstvu, te procjeni kakve bi to posljedice imalo po javno zdravstvo? Da li je to korak naprijed ili korak nazad za zdravstvo? To su stvari na koje odgovore mora dati naredna ministrica ili ministar zdravstva, jer to je ono što nam dolazi od 2018. do 2022. godine. Vrijeme je za temeljite izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, to je nešto što je svaka vlada obećavala, ali niko nije ispunio. Vrijeme je za ozbiljna rješenja u zdravstvo, pravednim politikama ćemo poboljšati položaj pacijenata i korisnika zdravstvenih usluga u Federaciji”, zaključila je Mršo.