Nakon što je u Francuskoj ovih dana na dnevnom redu usvajanje zakona koji se tiče zabrane zapošljavanja rodbine visokih zvaničnika, zastupnik Dennis Gratz je ponovno napomenuo da Parlament Federacije ne dopušta razmatranje Prijedlog zakona o zabrani zapošljavanja užih članova porodice Predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rukovodilaca organa uprave i upravnih organizacija Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodećih državnih službenika Federacije Bosne i Hercegovine.

„Ovim zakonom koji sam predložio se uređuje zabrana zapošljavanja užih članova porodice Predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, članova Vlade FBiH, rukovodilaca organa uprave i upravnih organizacija FBiH i rukovodećih državnih službenika FBiH. Predvidjeli smo kazne od 50 do 100 hiljada maraka. Sada čekam Predstavnički dom da ovo konačno stavi na red“, poručio je Gratz.

„Dešavanja u Francuskoj poručuju da ovo nije stvar ljudskih prava i da isto nije diskriminacija funkcionera. Mi smo morali postaviti standard veće transparentnosti i konačnog zaustavljanja nepotizma u institucijama, ali evo – sada niko nema izgovor ‘evropskih normi’ – na redu je Parlament Federacije”, zaključio je Gratz.