ZASTUPNICI

ZASTUPNICI

Edin Forto: Tražimo daleko veću transparentnost u radu ZZO Kantona Sarajevo!

Zastupnik Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Edin Forto na jučerašnjoj redovnoj sjednici, u okviru svog izlaganja, iznio je mnogobrojne zamjerke na rad Kantonalnog...

Sabina Ćudić: Zdravstveni sistem u kolapsu, a ministrica Ademaj “ne zna kuda sve to ide”

U aprilu ove godine Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Prijedlog Odluke o usvajanju Plana restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo -...

Sabina Ćudić: Nećemo podržati mjere Vlade o vodosnabdijevanju za koje priznaju da su improvizacija

Na današnjoj hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo o stanju u vodosnabdijevanju, zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić osvrnula se na Izvještaj Vlade KS, koji je...

Delegat Edin Forto pozvao kolege iz Doma naroda da vrate duple paušale!

Edin Forto, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, je još u decembru 2015. godine u Budžet Kantona Sarajevo vratio 5.188 KM, nakon što...

Naša stranka traži duže i realne rokove za konsolidaciju preduzeća i otpis zateznih kamata

Naša stranka je danas uputila amandmane na dva zakonska prijedloga Vlade Federacije koji se tiču rokova za konsolidaciju privrednih društava i rokova za izmirenje...

Ako bude usvojen, Gratzov zakon o zabrani “dvije škole pod jednim krovom” će učiniti razdvajanje učenika ilegalnim​

Tri mjeseca nakon što je zastupnik Naše stranke Dennis Gratz uputio prema Vladi Federacije Prijedlog zakona o zabrani segregacije u obrazovanju u Federaciji BiH,...

Barbara Peleš-Stroil: Uskoro nova zgrada u Paromlinskoj, da li je investitor ima sve saglasnosti i odobrenja?

Vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Barbara Peleš-Stroil je zatražila odgovore nadležnih službi u vezi izgradnje stambeno-poslovnog objekta na parceli izmedju ulica...

Azra Jahić

Azra Jahić je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža od 2016. godine. Rođena je 1969. godine u Bijeljini, gdje je završila osnovnu i...

Adla Kupusović

Adla Kupusović je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo od 2016. godine. Rođena je 1987.god. u Sarajevu, gdje je završila osnovnu...

Nihad Uk

Nihad Uk je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar i Gradskom vijeću Grada Sarajeva. Rođen je 1989. godine u Sarajevu, završio je Drugu...

Aldijana Smailhodžić

Aldijana Smailhodžić je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Goražde. Rođena je u Višegradu 1981. godine, a osnovnu i srednju školu je završila u...

Predrag Kojović

Predrag Kojović je delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo.

Dennis Gratz

Dennis Gratz je na izborima 2014. izabran za zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Sabina Ćudić

Sabina Ćudić je zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo.

Edin Forto

Edin Forto je delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo.

Vibor Handžić

Vibor Handžić je vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva i Općinskom vijeću Općine Stari Grad Sarajevo.

Robert Pleše

Robert Pleše je vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva i Općinskom vijeću Općine Novo Sarajevo.

Vernes Ćosić

Vernes Ćosić je vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva i Općinskom vijeću Općine Novi Grad Sarajevo.

Vildana Bešlija

Vildana Bešlija je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo.

Amela Topuz

Amela Topuz je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Novi Grad Sarajevo.

Amela Kuskunović

Amela Kuskunović je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Centar Sarajevo.

Amra Zulfikarpašić

Amra Zulfikarpašić je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Centar Sarajevo.

Vedran Grebo

Vedran Grebo je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo.

Elvir Rožajac

Elvir Rožajac je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Vareš.

Elvis Vreto

Elvis Vreto je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Ilidža.

Mirsad Čamdžić

Mirsad Čamdžić je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Gračanica.