ZASTUPNICI

ZASTUPNICI

Barbara Peleš-Stroil: Uskoro nova zgrada u Paromlinskoj, da li je investitor ima sve saglasnosti i odobrenja?

Vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Barbara Peleš-Stroil je zatražila odgovore nadležnih službi u vezi izgradnje stambeno-poslovnog objekta na parceli izmedju ulica...

Azra Jahić

Azra Jahić je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža od 2016. godine. Rođena je 1969. godine u Bijeljini, gdje je završila osnovnu i...

Adla Kupusović

Adla Kupusović je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo od 2016. godine. Rođena je 1987.god. u Sarajevu, gdje je završila osnovnu...

Nihad Uk

Nihad Uk je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar i Gradskom vijeću Grada Sarajeva. Rođen je 1989. godine u Sarajevu, završio je Drugu...

Aldijana Smailhodžić

Aldijana Smailhodžić je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Goražde. Rođena je u Višegradu 1981. godine, a osnovnu i srednju školu je završila u...

Predrag Kojović

Predrag Kojović je delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo.

Dennis Gratz

Dennis Gratz je na izborima 2014. izabran za zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Sabina Ćudić

Sabina Ćudić je zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo.

Edin Forto

Edin Forto je delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo.

Vibor Handžić

Vibor Handžić je vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva i Općinskom vijeću Općine Stari Grad Sarajevo.

Robert Pleše

Robert Pleše je vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva i Općinskom vijeću Općine Novo Sarajevo.

Vernes Ćosić

Vernes Ćosić je vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva i Općinskom vijeću Općine Novi Grad Sarajevo.

Vildana Bešlija

Vildana Bešlija je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo.

Amela Topuz

Amela Topuz je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Novi Grad Sarajevo.

Amela Kuskunović

Amela Kuskunović je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Centar Sarajevo.

Amra Zulfikarpašić

Amra Zulfikarpašić je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Centar Sarajevo.

Vedran Grebo

Vedran Grebo je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo.

Elvir Rožajac

Elvir Rožajac je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Vareš.

Elvis Vreto

Elvis Vreto je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Ilidža.

Mirsad Čamdžić

Mirsad Čamdžić je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Gračanica.