ZAJEDNICA

Intervju: Meliha Salčinović, predsjednica GO Naše stranke Zenica

Meliha Salčinović završila je Muzičku akademiju u Sarajevu. Prvo radno iskustvo počela je sticati još 1993. godine u Muzičkom školskom centru Zenica, potom u...

Naša stranka Mostar: Okupiranom Mostaru ne pomažu apeli i preporuke Vijeća Evrope

Vijeće Evrope jučer je u Strasbourgu organizovalo raspravu o Mostaru u okviru zasjedanja Kongresa za lokalne i regionalne vlasti CoE. Vijeće Evrope pozvalo je...