VAŠA INICIJATIVA

LIČNI PODACI PODNOSIOCA INICIJATIVE

Ime i prezime

Grad/Općina

Kontakt telefon

Kontakt Email

NAZIV INICIJATIVE

(Naziv inicijative treba biti jasan, konkretan i razumljiv. Iz naziva bi trebao biti vidljiv problem kojeg želite riješiti ili rješenje tog problema. Naziv inicijative ne smije imati više od 15 riječi.)

MJESTO INICIJATIVE

PROBLEM ZBOG KOJEG SE UPUĆUJE INICIJATIVA

(Opisati pozadinu problema zbog kojeg ste se odlučili podnijeti inicijativu. Zašto je usvajanje incijative važno za Vaše okruženje? Šta ćete postići usvajanjem prijedloga ove inicijative? Da li je inicijative lokalnog karaktera ili se može iskoristiti i na višem nivou?)

SLIKA INICIJATIVE

.jpg .png .doc .docxPlease leave this field empty.