RJEŠENJA

RJEŠENJA ZA KANTON SARAJEVO

Nakon konsultacija sa širokim krugom građanskih inicijativa, te na osnovu komentara eksperata iz različitih oblasti, Naša stranka je objavila dopunjenu verziju dokumenta "Naša rješenja"...

PRAVDA I ZAKONODAVSTVO

Pročitajte programski dokument rješenja "Prava i zakonodavstvo" ovdje: Pravda i zakonodavstvo PREGLED Rješenja koja predstavljamo kroz ovu politiku osnov su našeg budućeg djelovanja u Parlamentu Federacije,...

EKONOMIJA I ZAPOŠLJAVANJE

Pročitajte programski dokument rješenja "Ekonomija i zapošljavanje" ovdje: Ekonomija i zapošljavanje PREGLED Ekonomija Bosne i Hercegovine danas je, praktično, na samom dnu, što pokazuju i sva...

OBRAZOVANJE

Pročitajte programski dokument rješenja "Obrazovanje": Obrazovanje PREGLED Razlozi, još uvijek prisutnih, etničkih podjela unutar BiH ukorijenjeni u segregacijskom i podijeljenom obrazovnom sistemu koji, kao rezultat tih...

ZDRAVSTVO

Pročitajte naša rješenja za zdravstvo: Zdravstvo PREGLED Smatramo da se finansiranje javnog zdravstva mora regulirati na drugačiji način. Između ostalog, smatramo da je potrebno uvođenje posebnih...

URBANIZAM I KOMUNALNE POLITIKE

Pročitajte naša rješenja "Urbanizam i komunalne politike" na linku: Urbanizam i komunalne politike PREGLED Kanton Sarajevo se već dugi niz godina bori sa problemima degradacije urbanog...

DRŽAVNO UREĐENJE

Projekcije Ustava BiH te izmjene državnog uređenja možete pročitati ovdje: Državno uređenje PREGLED Novi ustavni model mora donijeti radikalan zaokret prema pravnoj državi, republikanizmu i sekularnoj...

EKOLOGIJA

Naša stranka želi raditi na stvaranju nove ekološke svijesti. Smatramo da nepostojanje jedinstvene zakonske regulative i prostornog plana otvara mogućnosti za nesagledivu štetu po...

KULTURA

Gradimo kulturu mira kroz otvoreni i stalni interkulturalni dijalog. Etnonacionalističke vlasti su nas vratile u stanje etnoromantizma 19. vijeka arhaiziravši kulturu tako što su...