POLITIKE

LOKALNE POLITIKE

ZA DOBAR KOMŠILUK – LOKALNE POLITIKE NAŠE STRANKE (preuzmite na linku) Poštovane građanke i građani, U vašim rukama imate tekst lokalnih politika Naše stranke za nastupajuće lokalne...

RJEŠENJA ZA KANTON SARAJEVO

Nakon konsultacija sa širokim krugom građanskih inicijativa, te na osnovu komentara eksperata iz različitih oblasti, Naša stranka je objavila dopunjenu verziju dokumenta "Naša rješenja"...

PRAVDA I ZAKONODAVSTVO

Pročitajte programski dokument rješenja "Prava i zakonodavstvo" ovdje: Pravda i zakonodavstvo PREGLED Rješenja koja predstavljamo kroz ovu politiku osnov su našeg budućeg djelovanja u Parlamentu Federacije,...

EKONOMIJA I ZAPOŠLJAVANJE

Pročitajte programski dokument rješenja "Ekonomija i zapošljavanje" ovdje: Ekonomija i zapošljavanje PREGLED Ekonomija Bosne i Hercegovine danas je, praktično, na samom dnu, što pokazuju i sva...

OBRAZOVANJE

Pročitajte programski dokument rješenja "Obrazovanje": Obrazovanje PREGLED Razlozi, još uvijek prisutnih, etničkih podjela unutar BiH ukorijenjeni u segregacijskom i podijeljenom obrazovnom sistemu koji, kao rezultat tih...

ZDRAVSTVO

Pročitajte naša rješenja za zdravstvo: Zdravstvo PREGLED Smatramo da se finansiranje javnog zdravstva mora regulirati na drugačiji način. Između ostalog, smatramo da je potrebno uvođenje posebnih...

URBANIZAM I KOMUNALNE POLITIKE

Pročitajte naša rješenja "Urbanizam i komunalne politike" na linku: Urbanizam i komunalne politike PREGLED Kanton Sarajevo se već dugi niz godina bori sa problemima degradacije urbanog...

DRŽAVNO UREĐENJE

Projekcije Ustava BiH te izmjene državnog uređenja možete pročitati ovdje: Državno uređenje PREGLED Novi ustavni model mora donijeti radikalan zaokret prema pravnoj državi, republikanizmu i sekularnoj...

EKOLOGIJA

Naša stranka želi raditi na stvaranju nove ekološke svijesti. Smatramo da nepostojanje jedinstvene zakonske regulative i prostornog plana otvara mogućnosti za nesagledivu štetu po...

KULTURA

Gradimo kulturu mira kroz otvoreni i stalni interkulturalni dijalog. Etnonacionalističke vlasti su nas vratile u stanje etnoromantizma 19. vijeka arhaiziravši kulturu tako što su...