UČLANI SE!

LIČNI PODACI:

Ime i prezime

Jedinstveni matični broj

Broj lične karte

Datum rođenja (dan/mjesec/godina)

Državljanstvo

Grad/Općina

Adresa prebivališta

Mjesna zajednica

Stručna sprema

Završena škola / fakultet

Dodatna zvanja / zanimanja

Kontakt telefon

Email

OSTALI PODACI

Status

AKTIVNO UČEŠĆE U STRANCI:

DA LI STE ZAINTERESIRANI ZA KANDIDATURU NA NIVOU:

OBLASTI DJELOVANJA ZA KOJE STE ZAINTERESOVANI:

DA LI STE BILI ČLAN/ICA NEKE DRUGE POLITIČKE STRANKE?

*Ukoliko jeste, molimo Vas da napišete koje?


DODATNI KOMENTAR

Potpisivanjem ove pristupnice dajem podršku ciljevima, viziji i misiji Naše stranke, te izražavam želju za davanjem vlastitog doprinosa aktivnim učešćem kroz članstvo u stranci.
Također, vlastitom odgovornošću garantujem tačnost navedenih podataka, te ih dobrovoljno stavljam na raspolaganje.
Spreman sam popuniti izjavu o svom dosadašnjem političkom, profesionalnom angažmanu, koje neće narušiti kredibilitet i ugled Naše stranke koju gradimo.

Please leave this field empty.

KONTAKT

E-mail: nasastranka@nasastranka.ba

Broj telefona: +387 33 408 888

Fax: +387 33 408 881

Prati nas na Facebooku: facebook.com/nasa.stranka.bih

Prati nas na Twitteru: twitter.com/nasastrankabih