Na današnjoj diskusiji o promjenama Ustava Kantona Sarajevo, Naša stranka je uputila pet amandmana kao odgovor na sedam amandmana na Ustav KS koji su danas na dnevnom redu Skupštine kao prijedlog Vlade KS. Posljednji usvojeni amandmani na Ustav KS bili su upravo prijedlozi Naše stranke kojim je provedena presuda Sejdić-Finci i kojim je e osigurana puna ravnopravnost svih građana/ki Kantona Sarajevo bez obzira na etničku pripadnost. Sada Naša stranka zagovara direktne izbore za Gradsko vijeće i gradonačelnika Sarajeva.

“Oni koji su odbili naše prijedloge obrazlažu to političkim i pravnim argumentima, oni nam poručuju da nisu naši građani zreli za demokratiju, pa nastavljaju zagovarati dejtonski status quo i trajno cementiranje trenutnog stanja. Oni smatraju da su oni ti koji će odlučiti kada su njihovi sugrađani sazreli za demokratiju, oni će odlučiti kada će i da li će im dozvoliti da koriste svoja demokratska i politička prava koja, po našem uvjerenju, prirodno pripadaju svakom ljudskom biću”, kazao je zastupnik Predrag Kojović.

“Posebno je uvredljivo, i za nas apsolutno neprihvatljivo, kada se tako razmišlja i govori o ljudima koji su u najvećem ratnom i humanitarnom užasu koji je ovaj grad proživio u najdužoj i najkrvavijoj opsadi modernog doba pokazali najviši stepen civilizovanosti, zrelosti i odgovornosti i prema sebi, i svojim porodicama i svojim komšijama i prema gradu I prema državi BiH. Zato želimo Grad Sarajevo vratiti njegovim građanima i građankama, te demokratizacijom procesa učiniti da svi oni osjećaju izabrane predstavnike svojim”, poručio je Kojović.

“Grad Sarajevo kao i Grad Mostar zaslužuju da imaju jedinstvenu strukturu upravljanja, koja neće ohrabrivati etničke podjele i prkositi demokratskoj volji građana. Evropska unija neće prihvatiti državu čiji ustav diskriminiše građane i ne dozvoljava im da demokratski biraju svoje predstavnike. Sasvim je prirodno da proces promjene krene iz glavnog grada BiH, iz Sarajeva. Taj proces se ne može zaustaviti, on se zbog nedostatka političke volje i hrabrosti u vladajućoj većini eventualno može samo odgoditi do 2018. godine”, zaključio je Kojović.