Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u drugom kvartalu 2017. u odnosu na isti kvartal prethodne godine iznosio je 1,7 posto saopštila je Agencija za statistiku BiH.

Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke, ocjenjuje to na sljedeći način:

„Već je neko vrijeme očigledno da vlast i građani ove zemlje žive u različitim stvarnostima. U onoj u kojoj žive izetbegovići i novalići svaki dan nam je sve bolje, dok je u onoj u kojoj živimo mi, građani BiH, svaki dan sve gore i neizvjesnije. Jasan pokazatelj te tvrdnje je činjenica da je Vlada očekivala rast od 2.5-2.7%, a da izvještaj statističke agencije pokazuje da je u stvarnosti on skoro duplo manji i iznosi oko 1.7%.”

Pad rasta BDP-a u ovom kvartalu jasno ukazuje na to da su politička korupcija i nacionalistička retorika glavna prepreka u pokretanju investicionog ciklusa i samim tim ključni generator ekonomskog siromaštva građana.

Postojeća analiza ekonomskih indikatora sugeriše da je proizvodni sektor doživio ozbiljan pad koji je neprimjetno ublažen rastom u sferama umjetnosti, zabave i rekreacije, sektora koji su po sebi ekonomski beznačajni.

Realni sektor izdiše pod nametima vlasti, strani investitori zaobilaze korumpiranu i političku nestabilnu državu u širokom luku i čini se da nas vlast vodi u novu recesiju uprkos činjenici da se EU, od čijeg privrednog rasta zavisimo, oporavila od krize 2008. Koncept po kojem su najveći teret finansiranja države do sada nosila poreska i druga opterećenja na rad, odnosno, platu doživljava neuspjeh. Nezaposlenost ne pada, siva ekonomija cvijeta a unutrašnji i vanjski dug raste.

Mi ćemo kroz set zakona ponuditi građanima svoju ekonomsku viziju u kojoj će oni koji imaju više nositi veći poreski teret i u kojem će se umjesto rada, odnosno, plata, daleko više oporezivati kapital, i finansijski i onaj u nekretninama.

To je ne samo socijalno pravedno nego i ekonomski neophodno i to je ono što ćemo mi raditi.