Na jučerašnjoj sjednici Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona zastupnik Naše stranke Neno Zuko ukazao je na ozbiljne propuste u prijedlogu Strategije razvoja poljoprivede 2017- 2021. godina. Zuko je najprije utvrdio nelogičnost usvajanja Strategije na koncu godine u kojoj bi se akcioni planovi iz Strategije trebali realizovati, a zatim je okarakterisao kao dokument koji nema obrise jedne strategije.

“Ono što mi danas imamo pred sobom daleko je od dokumenta koji može pomoći u pravljenju iskoraka kada je poljoprivreda u pitanju i prije bih rekao da se radi o nekoj stručnoj literaturi nego strategiji koja je prilagođena potrebama BPK. U strategijama, kao krovnim dokumentima, strateški ciljevi bi trebali da se postavljaju na način da budu izazovni, a nikako apstraktni i nedostižni.“, rekao je Zuko.

Nakon što je ukazao na karatker dokumenta, Zuko je ustanovio da se radi o plagijatu.

„Kada sam pravio komparaciju i čitao strategije zemalja regije i drugih opština u BiH, otkrio sam da je ovo doslovce prepisana Strategija za razvoj poljoprivrede Opštine Bugojno 2014-2018! Nisam se iznenadio jer sam vidio da ova Strategija nimalo nije prilagođena BPK, ali moramo imati u vidu i to da postoji mogućnost tužbe od strane Opštine Bugojno za plagijarizam, jer je njihova Strategija naručen dokument na čijoj izradi je radio tim eksperata.“, zaključio je Zuko.

Zastupnik Naše stranke je nakon opsežne analize predložio Skupštini Zaključak kojim se ne prihvata ponuđena Strategija razvoja poljoprivrede BPK 2017-2021. jer nije prilagođena stvarnim potrebama Kantona. Nakon izlaganja Nene Zuke Strategija je povučena.