Državne firme služe vlastima prije svega za kupovinu socijalnog mira. Kako to funkcioniše, objasnio je Edin Forto, zastupnik Naše stranke u Skupštini KS, na jučerašnjem zasjedanju Skupštine koje je, između ostalog, bilo posvećeno i komunalnim firmama: „Budžetske institucije i državne firme imaju prekobrojne radnike i cijene za domaćinstva koje su ispod ekonomskih. Kako sve to plaćamo, osim kredita? Lošijom uslugom državnih firmi i reketirenjem privatnog sektora.“

Evo primjera kako privatni sektor plaća u odnosu na domaćinstva.

Centralno grijanje:

– Poslovni prostori u kolektivnom stanovanju u odnosu na kućanstva plaćaju više za 85%;

– Samostojeći poslovni uz samostalni mjerač plaćaju više za 40%.

Voda:

– U odnosu na domaćinstva, privatne firme plaćaju više za 87%.

Gas:

– Velika privreda u odnosu na domaćinstva i toplane plaća više i za 30%

– Mala privreda u odnosu na domaćinstva i toplane plaća više za 31%

„Istinska reforma bi bila potpuno napuštanje ovakve prakse. Na taj način bi se plaćala ekonomska cijena, osim onih koji su u socijalnoj potrebi, te ostvaruju prava na subvencije. Ova vlada nije ni počela rad na izradi socijalne karte uz pomoć koje bi definisali ko plaća ekonomsku, a ko subvencioniranu cijenu. Sadašnji sistem predviđa da osoba čija je plata 7.000 KM plaća jednako nisku cijenu grijanja, plina i vode kao i penzioner sa minimalnom penzijom“, zaključio je  Forto.

Istovremeno, firme plaćaju izrazito visoku cijenu, što samo narušava već otežanu klimu za investiranje i otvaranje radnih mjesta.