Na instrukciju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da sve osnovne škole više ne mogu upotrebljavati BHS jezik, nego da uprave škola moraju provoditi nastavu samo na jednom od tri zvanična jezika konstitutivnih naroda, reagovala je potpredsjednica Naše stranke i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo.

“Ovakva odluka je diskriminatorna po više osnova. U njoj nije precizirano da onima koji svoj jezik imenuju kao srpski i hrvatski mora biti organizovana nastava u skladu s normama tih jezika. Otvorena je mogućnost da prosta većina odluči za cijelu školu na kojem jeziku će se nastava u njoj izvoditi“, izjavila je potpredsjednica Naše stranke Sabina Ćudić.

Njen stav je da su diskriminirani i oni koji kombinuju norme, tj. odgajaju djecu u skladu sa stavom da se ne radi o različitim jezicima već o različitim normama te da je kombinacija normi dozvoljena i poželjna, te da za takav stav postoji ozbiljno naučno uporište.

„Ovakvom odlukom Ministarstvo obrazovanja KS pravi novu Republiku Srpsku, ali na sarajevski način“, rekla je Ćudić, aludirajući na jezičku politiku u tom entitetu u kojoj svi koji svoj jezik ne imenuju kao srpski, a posebno Bošnjaci, imaju problem da ostvare pravo na njegovo izučavanje i da ga u službenim dokumentima nazovu kako oni smatraju da treba.