Federalni zastupnik Dennis Gratz je danas uputio prijedlog izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje se tiču postizanja većeg stepena zaštite za pacijente koji boluju od hroničnih i neizljevičih bolesti na području Federacije. "Palijativna medicina koja obuhvata njegu o ovoj kategoriji...
Amela Kuskunović, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Centar, upozorila je da kantoni ne provode Zakon o principima lokalne samouprave, te uporno ignorišu presude Ustavnog suda Federacije BiH kojim se utvrđuje pravo i obaveza jedinica lokalne samouprave da upravljaju...
Na osnovu zaključka Savjeta za zdrastvo Naše stranke, zastupnik Predrag Kojović je danas uputio inicijativu prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo kojom predlaže da Ministarstvo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH osigura dodatna sredstva kojom bi se...
Edin Forto, delegat Naše stranke u Domu naroda Parlamenta Federacije, upozorava na štetne posljedice najavljene inicijative delegata Stranke demokratske akcije kojom se traži zabrana dopunskog rada zdravstvenih radnika u struci, kojom će se dodatno ohrabriti odlazak istaknutih stručnjaka iz...
Na jučerašnjem sastanku Savjeta za zdravstvo Naše stranke ukazano je na potrebu povezivanja zdravstvenih radnika na rješavanju gorućih pitanja u javnom zdravstvu, sa fokusom na poboljšanje standarda, većoj transparentnosti i osiguranju uvećanju budžetskih izdvajanja za zdravstvenu zaštitu. Između ostalog, na...