Gradska uprava Goražde odbila je inicijativu Aldijane Smailhodžić, vijećnice Naše stranke, za izradu Pravilnika o korištenju službenih vozila.

Razlog odbijanja ove inicijative krije se u činjenici da je u budžetu Gradske uprave zapravo za ovaj segment predviđeno suviše sredstava. Za registraciju službenih vozila predviđeno je 4.500 KM, a za gorivo čak 35.900 KM.

Pravilnikom bi se definiralo u koje vrijeme se koriste službena vozila, ko o njima brine, da se ne mogu koristiti bez putnih naloga i izvan radnog vremena, da se moraju adekvatno obilježiti itd.

Dakle, bez pravilnika automobili su prepušteni zloupotrebama gradskih vlasti, a građani ostaju bez transparentnog uvida u to kako se njihovi novci troše.