Vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad Vibor Handžić uputio je inicijativu prema općinskim službama da se vijećnicima Starog Grada dostavi karta općine sa ulicama koje pripadaju općini. Handžić je inicijativu pokrenuo, nakon što je vijećnik Tarik Dautović najavio promjenu naziva ulice u drugoj sarajevskoj općini.

“Smatram da je važno da vijećnici u Općinskom vijeću Stari Grad znaju koje ulice pripadaju našoj općini, te da svoje inicijative pokreću u skladu sa nadležnostima i u svrhu zaštite interesa građana koji su ih izabrali. Ohrabrujem kolegu Dautovića da pokrene inicijative koje će donijeti dobrobit našem Starom Gradu. Mnogo više koristi ćemo imati rekonstrukcijom ulica u padinskim dijelovima grada i povezivanjem izoliranih dijelova naše općine. Također, smatram da je izuzetno važno da se fokusiramo na probleme Starog Grada, a ne nazive ulica u općini Centar”, poručio je Handžić.