O NAMA

Mi smo socijal-liberalna stranka koja želi vratiti dostojanstvo i socijalnu sigurnost građankama i građanima Bosne i Hercegovine i uspostaviti moderan i učinkovit sistem zaštite naših prirodnih bogatstava i ljudskih potencijala.

OPŠIRNIJE

PRESS

Predrag Kojović: Evropskom unijom protiv Dejtona

Dvadeset druga godišnjica potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma protiče u znaku preuranjene predizborne kampanje koja već obiluje ratnohuškačkim diskursom s nacionalističkih pozicija. Međutim, Dejton je upravo...

NAŠE POLITIKE

SOCIJALNA POLITIKA
image description
ZELENE POLITIKE

OPŠIRNIJE

image description
OBRAZOVANJE

OPŠIRNIJE

image description
EKONOMIJA

OPŠIRNIJE

image description
ODGOVORNO UPRAVLJANJE

OPŠIRNIJE

image description
ZDRAVSTVO

OPŠIRNIJE

image description
SPORT

OPŠIRNIJE

image description
SIGURNOST

OPŠIRNIJE

image description

UČLANI SE

Ime i prezime:

JMB:

Broj lične karte:

Datum rođenja:

Državljanstvo:

Općina/grad:

Adresa prebivališta:

Mjesna zajedncia:

Stručna sprema:

Završena škola/fakultet:

Dodatna zvanja:

Kontakt telefon:

Email adresa:

Status:

Aktivno učešće u stranci:

Da li ste zainteresovani za kandidaturu:
Nisam zainteresovanZastupnik/ca (kanton, entitet, država)Načelnik/caGradsko/općinsko vijeće

Oblast djelovanja za koje ste zainteresovani:
ObrazovanjeZdravstvoKultura/sportSaobraćajLokalna samoupravaPravda/zakonodavstvoUrbanizam/komunalne politikeDržavno ureženje/ljudska pravaOdrživi razvoj/ekologijaEkonomija i zapošljavanje

Da li ste bili član/ica neke druge političke stranke?

Ukoliko jeste, molimo Vas da napišete koje:

Dodatni komentar/napomena:

NAŠE REGIONALNE ORGANIZACIJE

 • Regionalna organizacija Sarajevo

  Centar Sarajevo

  Melća Đidelija - predsjednica

  Ulica:

  Tell:

  Mail: @nasastranka.ba

  Stari Grad Sarajevo

  Tarik Jažić - predsjednik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: @nasastranka.ba

  Novo Sarajevo

  Samir Imamović - predsjednik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: @nasastranka.ba

  Novi Grad Sarajevo

  Sandra Zaimović - predsjednica

  Ulica:

  Tell:

  Mail: @nasastranka.ba

  Ilidža

  Anes Mašič - predsjednik

  Ulica: Mala Aleja 40

  Tell: 033 621 607

  Mail: ilidza@nasastranka.ba

  Vogošća

  Bojan Farkaš - predsjednik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: vogošća@nasastranka.ba

  Goražde

  Neno Zuko - predsjednik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: goražde@nasastranka.ba

 • Regionalna organizacija Zenica

  Zenica

  Meliha Salčinović - predsjednica

  Ulica:

  Tell:

  Mail: @nasastranka.ba

  Visoko

  Mustafa Skopljak - predsjednik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: visoko@nasastranka.ba

  Breza

  Alen Smajić - predsjednik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: breza@nasastranka.ba

  Kakanj

  Dževdet Huskić - predsjednik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: kakanj@nasastranka.ba

  Vareš

  Elvir Rožajac - povjerenik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: vares@nasastranka.ba

  Kiseljak

  Anel Topalović - predsjednik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: kiseljak@nasastranka.ba

 • Regionalna organizacija Tuzla

  Tuzla

  Adnan Burina - predsjednik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: tuzla@nasastranka.ba

  Gračanica

  Amir Hasičević - predsjednik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: @nasastranka.ba

  Lukavac

  Nusret Ćurović - predsjednik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: @nasastranka.ba

  Živinice

  Muradif Mujkanović - predsjednik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: zivinice@nasastranka.ba

 • Regionalna organizacija Zapad

  Bihać

  Nurudin Osmanović - predsjednik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: bihac@nasastranka.ba

  Sanski Most

  Amil Medić - predsjednik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: sanski.most@nasastranka.ba

  Bosanska Krupa

  Izet Arnautović - predsjednik

  Ulica:

  Tell:

  Mail: bosanskakrupa@nasastranka.ba

  Bosanski Petrovac

  Jelena Srna - predsjednica

  Ulica:

  Tell:

  Mail: bosanskipetrovac@nasastranka.ba

 • Regionalna organizacija Mostar

  Mostar

  Irma Baralija - predsjednica

  Ulica:

  Tell:

  Mail: mostar@nasastranka.ba

 • Regionalna organizacija Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine

 • Regionalna organizacija Istočna Bosna

 • Regionalna organizacija Doboj-Bijeljina

 • Regionalna organizacija Banja Luka-Prijedor

KONTAKTIRAJTE NAS

Nalazimo se u ulici Branilaca Sarajeva na broju 5.