Home

Home

VIJESTI

Naša stranka osuđuje svaki oblik negiranja odluka i osporavanja rada Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao institucije koja štiti osnovne temelje pravnog poretka, sistema...

Na posljednjoj, 23. sjednici Općinskog vijeća Sanski Most, održanoj 9. aprila 2015. Godine, načelnik Općine Mustafa Avdagić je u okviru svog izvještaja o radu...

"Želim se zahvaliti brojnim građanima i građankama koji su pohvalili napredak u radu Naše stranke od izbora do danas. Ponudili smo konkretna rješenja za...